003 – Udsigtstårn

 

Siden 1700-tallet har man udvundet kalk flere steder i Vestjylland, bl.a. ved Bjørndal på Thyholm. Kalkforekomsterne er her synlige på overfladen og har givet navn til den nærliggende by Hvidbjerg. Bønderne anvendte i første omgang kalken til kalkning af husene og senere også til gødskning. I 1700-tallet blev grundmurede huse mere almindelige, hvilket betød et større behov for kalk til bygningsformål.

Ved Bjørndal er både kalkgraven og et kalkværk fra 1933 bevaret. Desuden er der spor efter flere ældre kalkovne.

Kalkbrændingen på Bjørndal Kalkværk ophørte i 1942, og kalkbrydningen blev indstillet i 1957.

I dag minder et udsigtstårn om placeringen.