011 – Venø Kirke

  

Venø Kirke ligger på øen Venø. Den er formodentlig bygget i tiden omkring reformationen, dvs. omkring 1536, og er opført i kløvede kampestenog munketegl blev anvendt til hjørner og udbedringer. Kassen står på stisystem i Præsteskoven