013 – Resenborg skov

  

Resenborg Plantage er en smuk, lille skov på omtrent 25 hektar, der ligger helt ned til Kilens bred. Skoven minder om en østdansk skov på morænejord med store gamle løvtræer midt i det vestjyske. Området er stærkt kuperet med stejle skrænter ned mod vandet, og der er stor variation blandt både planter og dyr.
Plantagen stammer fra 1903, hvor Konsul Schou opkøbte og tilplantede området. Konsulen bekendtgjorde med ordene: ”Her er fri adgang for enhver. Jeg gemmer ikke naturens skønhed for min egen mund.”, at offentligheden var velkommen i hans skov.
Den gæstfrie Konsul blev taget på ordet, og skoven blev – og er fortsat – et yndet udflugtsmål for folk fra Struer-området. Særligt i mellemkrigsårene var stedets popularitet stor. Her blev etableret en lille færgeoverfart fra Struer til plantagen, hvor skovtursgæsterne havde mulighed for at få kogt vand til kaffe og te ved Konsul Schous sommerhus. Resterne af konsulens sommerhus i bjælkehyttestil kan stadig ses i skoven.
I 1983 blev Resenborg Plantage opkøbt af Skov- og Naturstyrelsen ved Klosterheden Skovdistrikt.